ADVOCATEN STRAFRECHT

Advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in het strafrecht vinden op plaats in Nederland.

advocatenstrafrecht.nl

Strafrechtadvocaten in Nederland


STRAFADVOCATEN ZOEKEN VIA ADVOCATENSTRAFRECHT.NL

Het zoeken van een advocaat strafrecht (strafrechtadvocaat), een advocaat gespecialiseerd in het behandelen van strafzaken, vindt steeds meer plaats via het internet. Op AdvocatenStrafrecht.NL vindt u snel wat u zoekt: de door u gewenste advocaat gespecialiseerd in het strafrecht in uw eigen regio. Wij overladen u niet met een enorme lijst met strafadvocaten, maar houden het aanbod van advocaten strafrecht per regio bewust beperkt.

 

De op AdvocatenStrafrecht.NL vermelde advocaten zijn in ieder geval lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en in vrijwel alle gevallen tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten of De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

 

Strafrechtadvocaten behandelen een of meer van de volgende gebieden binnen het strafrecht:

  • Commune strafzaken (Wetboek van Strafrecht);
  • Wegenverkeerswet zaken (onder andere rijden onder invloed);
  • Opiumwetzaken (Opiumwet);
  • Uitleverings- en overleveringszaken;
  • Het verlenen van bijstand aan slachtoffers (slachtofferhulp).

 

 

Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven zijn feiten die ernstiger zijn. De meeste strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet en de Wegenverkeerswet.

 

Als er een redelijk vermoeden bestaat dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dan wordt er gesproken over een verdachte. Een verdachte is echter nog geen dader. Het strafproces dient er toe om vast te stellen of de verdachte het strafbare feit al dan niet heeft gepleegd. De strafrechtadvocaat, ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd, verdedigt de rechten van de verdachte tegenover politie en justitie en verdedigt de verdachte op de zitting. Iedereen heeft het recht zich te laten bijstaan door een (straf-)advocaat. Wie zelf geen strafadvocaat kan betalen, krijgt een advocaat toegewezen door de Raad voor de Rechtsbijstand.

 

In een strafzaak kan een rechter verschillende beslissingen nemen. Als niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, wordt de verdachte vrijgesproken. Is het tenlastegelegde feit wel bewezen, maar is het niet strafbaar, of is de verdachte niet strafbaar omdat hij bijvoorbeeld uit noodweer heeft gehandeld of omdat hij ontoerekeningsvatbaar is, dan spreekt men van ontslag van rechtsvervolging. Vindt de rechter dat iemand wel schuldig is en daarvoor ook moet worden gestraft, dan kan hij diverse soorten straffen opleggen: een gevangenisstraf of een geldboete of de rechter kan iemand veroordelen tot een taakstraf. Naast straffen zijn er ook maatregelen, zoals ontzegging van de rijbevoegdheid en de terbeschikkingstelling.

 

Op deze website kunt u per provincie of per stad de door u gewenste advocaat strafrecht vinden, bijvoorbeeld strafrechtadvocaten in Rotterdam.

Strafadvocaat

Op deze website vindt u een advocaat of een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands